Taituki koiran ontuman hoidossa

Koiran ontuminen voi johtua rakenteellisista syistä tai se voi olla vamman aiheuttamaa. Isoilla roduilla ontuminen voi johtua myös panosteiitista, jolloin kyse on kivuliaista, mutta muuten ns. harmittomista kasvukivuista. Ontumisen syy kannattaa selvittää nopeasti, jotta hoito päästään aloittamaan varhaisessa vaiheessa.

Taituki tarjoaa ratkaisun useimpien nivelongelmien kuntoutukseen tai ennalta ehkäisyyn

Kyseessä voi olla nivelten perinnöllinen ongelma tai vaiva voi olla tapaturman aiheuttama. Rakenteellisesta heikkoudesta johtuva löysyys on usein nähtävissä koiran molemmissa jaloissa. Jos nivel on pitkään alttiina virheasennolle, nivelsiteiden venymisen lisäksi jalkaan voi kehittyä kipua aiheuttavia nivelrikkomuutoksia.

Parhaan mahdollisen kuntoutuksen kannalta on tärkeää säilyttää koiran normaali liikuntakyky, jotta lihakset ja nivelsiteet eivät pääse surkastumaan. Taituki sallii koiran luontaisen liikkumisen, joten se mahdollistaa lihaksiston aktiivisen toiminnan ja turvaa samalla nivelen parantumista.